Legende van Dionysius de Areopagiet
Datering
1681
Inventarisnummer
S14
Materiaal

olieverf op doek

Afmetingen
98.5 cm x 72.5 cm
Trefwoord

Dionysius de Areopagiet was rechter aan de Atheense rechtbank de Areopaag. Volgens het Bijbelboek Handelingen (XVII, 34) werd hij tot het christendom bekeerd door de preken van de apostel Paulus. Volgens de legende zou hij mede bekeerd zijn tot het Christendom door de onverklaarbare zonneeclips die optrad bij de dood van Christus aan het kruis. Het is dit tafereel dat op het schilderij is afgebeeld. Dionysius zit rechts aan de tafel met een passer in de hand. Koortsachtig probeert hij aan de
hand van de traktaten en met behulp van wetenschappelijke instrumenten een verklaring te vinden.
Een man en een vrouw redetwisten terwijl de jongeling achteraan met zijn linkerhand naar de calvarie wijst, rechts op de achtergrond. Dionysius lijkt te converseren met het geraamte, een personificatie van de dood. Op het perkament onder de zandloper staat te lezen wat gezegd wordt. “Eclipse voor sijn tijt/en can ick niet verstaen/den grooten schepper lijt/oft alles vergaen/den aarde schut en beeft/den hemel lijdt gewelt/al wat daer adem heeft/heeft de natur ontstelt.” De dood antwoordt als volgt: “tis deur myn mogentheyt/ dat godt hem in den noot/tot mensen salicheyt/gaf over aen de doot/maer siet den derden dach/sal hij verrijsen vrij/ en heersen met ontsach/daer weder over my/ 1681.” Het schilderij is van de hand van de Antwerpse meester Peter Sion. In 1733 werd het door de stad Diest aangekocht, wellicht omdat Sint-Dionysius samen met Sint-Sulpitius patroon is van de Diestse hoofdkerk.

CC BY (Creative Commons 4.0)