Onderzoek naar een specifieke periode in de kunstgeschiedenis, zoals bijvoorbeeld de barok in de Zuidelijke Nederlanden, vraagt om specialistische kennis. Een voorwaarde voor dergelijk onderzoek is het samenbrengen van expertise en experten uit vaak verschillende disciplines (kunsthistorische stijlkritiek, natuurwetenschappelijk onderzoek, restauratiewezen, archivistiek, ...). Een dergelijk onderzoekscentrum verzamelt permanent kennis en voert actief onderzoek.