De kruisoprichting
Datering
1600 – 1649
Collectie
Inventarisnummer
C/151
Afmetingen
33 cm x 39 cm x 20 cm

De beeldengroep toont de kruisoprichting. Vier mannen verenigen hun krachten om het kruis waarop Christus genageld is, op te richten. Rechts duwen twee mannen en links trekken er twee. Hun gezichten vertonen veel expressie en de grote kracht die ze met hun lichaam uitoefenen is duidelijk. De compositie is opgebouwd rond de stijgende diagonaal van links naar rechts die het kruis vormt. Ze is erg verwant aan een olieverfschets van Anthony van Dyck, bewaard in Bayonne. Of dit bozzetto op monumentale schaal is uitgevoerd, en of dat werk dan weer bewaard is, is onbekend. Mogelijke bestemmingen zouden een preekstoel of een calvarie (buiten, onder luifels) kunnen zijn.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

De kruisoprichting