Ontwerp Rubenshuis

Robbrecht en Daem architecten hebben een nieuw onthaalgebouw ontworpen voor het Rubenshuis in Antwerpen. Met hedendaagse bezoekersfaciliteiten, een multimediaal belevingscentrum, een museumcafé, een leeszaal en de omvangrijke bibliotheekcollectie van het Rubenianum is dit ontwerp een belangrijke schakel in de toekomstvisie van het Rubenshuis en het Rubenianum. 

De nieuwbouw aan Hopland 13 biedt ademruimte aan de hele site en zorgt ook voor een nieuwe looproute die het inzicht in Rubens’ werk en leven vergroot en verdiept. Op de Wapper verdwijnt het tijdelijke paviljoen en krijgt de bezoeker opnieuw een onbelemmerd zicht op de voorgevel van het Rubenshuis. 

Naast deze ingrepen van Robbrecht en Daem architecten wordt de museumtuin als centrale verbindende factor volledig heringericht. Ook in de kunstenaarswoning zelf zijn onvermijdelijk ingrepen nodig. Het masterplan streeft naar een maximale verbetering op vlak van klimaatbeheersing, beleving en toegankelijkheid.

De werken starten in het najaar van 2021 en verlopen gefaseerd. Stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap (hefboomsubsidie Toerisme Vlaanderen) staan in voor de financiering van dit masterplan. 

Meer informatie

rubenshuis.be/nl/klaarvoordetoekomst