21 paintings from the KMSKA going to the Mauritshuis in The Hague

Tot 2019 is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) gesloten voor renovatie. De rijke collectie van het museum wordt daardoor in bruikleen gegeven aan verschillende binnen- en buitenlandse musea. Een belangrijke set van 21 schilderijen wordt straks tentoongesteld in het Mauritshuis in Den Haag.

Jordaens 

Al sinds juli is het schilderij Zoals de ouden zingen, piepen de jongen (1638) van Jacob Jordaens aanwezig in het Mauritshuis in Den Haag. Het gaat er een unieke dialoog aan met het thematisch verwante Soo voer gesongen, soo na gepepen (1668-1670) van Jan Steen uit de collectie van het Mauritshuis. Steen haalde enkele motieven, zoals de doedelzakspeler en de grootmoeder met het knijpbrilletje, bij zijn collega Jordaens. Beide schilderijen tonen hoe kinderen hun ouders navolgen en waarschuwen, mogelijk tegen de gevaren van een slechte opvoeding.

Zuiderburen 

Op 7 september opent de expo Zuiderburen. Portretten uit Vlaanderen 1400 - 1700. De expo ontstond in samenwerking met het KMSKA. Een selectie van de beste portretten van het KMSKA wordt samen getoond met portretten uit het Mauritshuis en het Rijksmuseum in Amsterdam. Edellieden en rijke burgers lieten zich zeer graag vereeuwigen door de beste Vlaamse kunstenaars van hun tijd. Men gaat na wie de geportretteerden zijn en waarom en hoe zij zich lieten schilderen.

Al sinds de Vlaamse primitieven in de vijftiende eeuw maakt het portret furore in de Zuidelijke Nederlanden. Dat blijkt ook in de tentoonstelling. Zo reist Rogier van der Weydens precieuze portret van Philippe de Croy naar Den Haag. Ook Hans Memlings weergaloze portret Bernardo Bembo, staatsman en ambassadeur van Venetië zal bij onze noorderburen te bewonderen zijn. De geprivilegieerde bezoeker zal dat portret vlakbij Memlings Portret van een man uit de Mauritshuis-collectie kunnen observeren. Karakteristiek voor Memlings beide portretten is het rijke achtergrondlandschap.

Ook tijdens de barok bleef het portret immens populair. Portretten van Peter-Paul Rubens, Anthony van Dyck, Cornelis de Vos, Gonzales Coques, Michaelina Wautier en anderen zullen aanwezig zijn. Speciaal voor deze expo werd het portret van Abraham Grapheus van de hand van Cornelis de Vos gerestaureerd. Het wordt nu voor het eerst opnieuw tentoongesteld. Toen hij deken werd, schonk De Vos zijn portret in 1620 aan de gildekamer van het Antwerpse Sint-Lucasgilde.

Da Messina in het Buitenhof 

Vanaf 9 november zal in Galerij Prins Willem V aan het Buitenhof in Den Haag het enig mooie schilderij Calvarieberg van Antonello da Messina (collectie KMSKA) te zien zijn. Na meesterwerken van Caravaggio, Titiaan, Velázquez en Mantegna is het dit keer de beurt aan de vijftiende-eeuwse schilder Da Messina (1430-1479). Typisch voor deze Siciliaanse fijnschilder is dat hij zich liet inspireren door de zogenaamde Vlaamse primitieven.

Meer info:

Website Mauritshuis
Website KMSKA