Frans Snijders, Stilleven, KBC Snijders&Rockoxhuis, Antwerpen