Frans Snijders, Jacht op een everzwijn, KBC Snijders&Rockoxhuis, Antwerpen