Petition of the Antwerp panelmakers (13 November 1617). Antwerp City Archives, Guilds and Trades, 4346

Het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (JVDPPP) is een multidisciplinair kunsthistorisch initiatief, opgestart door Dr. Joost Vander Auwera (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België) en Drs. Justin Davies (Universiteit Amsterdam). JVDPPP onderzoekt systematisch de schilderijen op houten panelen van Jacob Jordaens (1593-1678) en Anthony van Dyck (1599-1641). Het vier jaar durende project werd opgestart in 2016 en wordt gefinancierd door het Fonds Baillet Latour.

De website is uitgebreid met nieuwe essentiële documenten over de zeventiende-eeuwse Antwerpse paneelmakers. Verschillende nieuw toegevoegde documenten worden voor het eerst gepubliceerd of aangeboden in een Engelse vertaling. 

De website omvat nu de foto’s, de transcriptie en de vertaling van het rekwest van 13 november 1617 van de Antwerpse tafereelmakers aan de magistraat waarin gevraagd werd naar een ordonnantie om hun beroep te reguleren. Onderaan dit rekwest stellen de tafereelmakers van de Antwerpse Sint-Lucasgilde het merk voor dat ze voortaan wilden gebruiken. 

JVDPPP publiceert daarnaast ook vier biografieën van Antwerpse paneelmakers, wiens merken gevonden kunnen worden op de achterkant van panelen van Van Dyck en Jordaens: Guilliam Aertssen, de broers Guilliam en Sanctus Gabron, Michiel en Nicolaes Vrient, en Michiel en Hans van de familie Claesssens. 

Bovendien biedt JVDPPP een Engelse vertaling en update aan van het baanbrekende artikel ‘De Antwerpse tafereelmakers en hun merken: identificatie en betekenis’ van Jan Van Damme, dat in 1990 in het jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen verscheen.

Meer informatie

jordaensvandyck.org