Luyten, Jan Hendrik (schilder), Portret van Max Rooses, MPM.V.IV.026, Collectie Stad Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, foto: Bart Huysmans & Michel Wuyts

Max Rooses (1839-1914) is een belangrijke figuur binnen de Vlaamse cultuurgeschiedenis. Zijn archief zit verspreid over verschillende instellingen: het Rubenianum, het Letterenhuis, Museum Plantin-Moretus en het KMSKA. Zij slaan nu de handen in elkaar om het archief van Rooses digitaal te reconstrueren.

Rooses was een veelzijdig man: behalve de eerste conservator van Museum Plantin-Moretus en een befaamd Rubenskenner was hij ook zeer actief als literair criticus en journalist. Hij was ook een prominente figuur in de Vlaamse Beweging en actief in liberale en vrijzinnige kringen. Wegens deze veelzijdige activiteiten is het archief van Max Rooses verspreid over verschillende instellingen. 

Digitale reconstructie

De archieven zullen nauwkeurig en uniform geregistreerd worden. De context wordt gereconstrueerd en een selectie van de stukken zal gedigitaliseerd worden en als open data beschikbaar gemaakt op o.a. dams.antwerpen.be. Daarnaast maken de initiatiefnemers van het project werk van het opsporen van stukken die in andere collecties verzeild geraakten.

De resultaten van het project zullen gedeeld worden in een webtentoonstelling op archiefbank.be, via artikels in vaktijdschriften en als eindverslag in de projectenbank van FARO. 

De overkoepelende ontsluiting maakt het archief van deze prominente figuur toegankelijk voor een breed en internationaal publiek. Ze effent de weg voor diepgaander onderzoek binnen onder meer de (kunst)geschiedenis, letterkunde, politicologie en sociologie. 

Dit project kwam tot stand met subsidies van de Vlaamse overheid.

Meer informatie

rubenianum.be

Beeld

Luyten, Jan Hendrik (schilder), Portret van Max Rooses, MPM.V.IV.026, Collectie Stad Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, foto: Bart Huysmans & Michel Wuyts