Triptiek van Pieter Damant
Triptiek van Pieter Damant
Triptiek van Pieter Damant

Pieter Damant, derde bisschop van Gent, is afgebeeld op het rechterzijluik van de triptiek met de opwekking van Lazarus die hij voor het altaar van zijn grafkapel heeft geschonken. De schenker is voorgesteld in een landschap, geknield op een kussen, de handen over de borst gekruist; hij draagt een fijn gerimpelde albe met ingewerkte kant en een blauwgrijs met rood afgebiesd schouderkapje; zijn kromstaf, met O.-L.-Vrouw op de maansikkel in de krul, leunt tegen een eikenboom, zijn mijter staat naast hem op de grond.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Opwekking van Lazarus
Opwekking van de jongeling van Naïn
De marteldood van de Heilige Andreas
De marteldood van de Heilige Andreas
Triptiek van Pieter Damant
Heilige Paulus voor proconsul Felix van Caesarea
Nicolaas Rockox