Torso Belvedere
Kunstenaar
Datering
1600 – 1603
Collectie
Inventarisnummer
RH.S.109
Afmetingen
46 cm x 61 cm

De Torso Belvedere – zo genoemd omdat hij zich in de Belvederetuin van het Vaticaans paleis bevond – gold in Rubens’ tijd als een van de belangrijkste beelden uit de oudheid en werd vaak door kunstenaars gekopieerd. De studietekening die Rubens (1577-1640) ervan maakte, geeft de torso getrouw weer: het beeld van een fors gespierde man (Hercules?) met afgebroken hoofd, armen en benen, zittend op een dierenvacht die op een rotsblok ligt. Ook de Griekse inscriptie op de sokkel met de signatuur van de beeldhouwer nam Rubens over. Het belang dat hij aan de tekst hechtte, geeft aan dat hij niet alleen in de houding van het beeld geïnteresseerd was – met de bedoeling het later in zijn werk te gebruiken – maar ook in het beeld zelf als kunstwerk uit de oudheid. Op grond van het opschrift dat door een latere verzamelaar werd aangebracht – ‘Di Vandick a Belvedere di S. Pietro di Roma’ – stond het blad lang ten onrechte op naam van Anthony van Dyck (1599-1641).

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Christus aan het kruis
Nicolaas Rockox
Kruisoprichting
De aanbidding van de herders
Triptiek met de Verrijzenis van Christus (Epitaaf van Jan Moretus en Martina Plantijn)
De hemelvaart van Maria
De kruisafneming
Ontwerp titelblad Lyricorum Libri IV
De geseling van Christus
Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata
De verloren zoon
 Christus aan het kruis, "De lanssteek"
 Doopsel van Christus
 Gaspard Gevartius
 Laatste communie van de heilige Franciscus van Assisi
Zegewagen van Kallo
Venus Frigida
De Mariakapel of grafkapel van de familie Houtappel
Ongeloof van Tomas