Keizer Diocletianus toont het beeld van Aesculapius
Keizer Diocletianus toont het beeld van Aesculapius
Keizer Diocletianus toont het beeld van Aesculapius
Keizer Diocletianus toont het beeld van Aesculapius
Keizer Diocletianus toont het beeld van Aesculapius

Dit paneel maakt deel uit van het Altaarstuk van het metselaarsambt. Het gehele drieluik brengt het verhaal van de Vier Gekroonden uit de Legende Aurea in beeld. De vier heiligen, Severus, Severinus, Carpophorus en Victorius, waren eertijds beeldhouwers en weigerden het beeld van Aesculapius te maken waarvan de keizer hen een voorbeeld toonde. Als straf voor hun weigering werden de beeldhouwers veroordeeld tot de geseling met loden bollen. Na de geseling werden de vier martelaren gebonden in loden kisten gelegd en in de Tiber geworpen.

Kunstwerken van deze kunstenaar

De Zeven Werken van Barmhartigheid
Het schilderijenkabinet "van Sebastiaan Leerse"
Eteokles en Poluneikes
Wonderen op het graf van de heilige Bruno de Kartuizer
De werken van barmhartigheid
Geseling van de Vier Gekroonden
De Vier Gekroonden aan het werk
Marteldood van de Vier Gekroonden
De Vier Gekroonden aan het werk
De ontvoering van Europa