Blazoen van de rederijkerskamer "De Violieren"
Kunstenaar
Datering
1618
Inventarisnummer
366
Materiaal

olieverf op paneel

Afmetingen
73 cm x 73 cm

In het schilderij wordt, onder vorm van een rebus, het volgende blazoendicht uitgebeeld: Apelles' scholieren, die Sint-Lucas vieren, Wilt helpen versieren den Olyftak snel, Met ons Violieren en Appolo's laurieren, Vlucht droevige manieren willich, houdt Vrede wel. Deze tekst is van de hand van Sebastiaan Vranckx, die gedurende een tijd factordichter van de Kamer was en in 1619 het Gedenkboek der Violieren aanvatte (uitg. Antw. Bibliophilen, nr. 23, 1907). De vier meesters schilderden het blazoen kosteloos in 1618 en in het zelfde jaar nog behaalde de Kamer er een eerste prijs mee in een door de Olijftak uitgeschreven wedstrijd voor Rederijkerskamers. De figuren van de rebus zijn deels van Francken, deels van Van Balen. De dieren zijn van Vranckx, terwijl de versierde rand, waarin de kernspreuk: WT IONSTEN VERSAEMT, van de hand van Breugel is. Vergelijkbaar met het blazoendicht waarmee de Violieren in 1620 te Mechelen de prijs van Pioene verwierven (uitg. Schatkist der Philosophen ende Poeten, Mechelen, 1621; zie ook: V.d.Branden, Antw. Schilderssch., p. 473). Eveneens goed vergelijkbaar met ons werk is een ander blazoen, met ondertekst, van de hand van S. Vranckx in het Gedenkboek der Violieren (1619) (afb. in Cat. Mus. Antw., 1921, p. 20).

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

De Heilige Familie met engelen
Aanbidding der wijzen
De heilige familie
Blazoen van de rederijkerskamer "De Violieren"
Johannes de Doper predikt voor het volk
Bezoek van Minerva aan de Muzen
Diana en Acteon