Aanbidding der wijzen

Kunstwerken van deze kunstenaar

De Heilige Familie met engelen
Aanbidding der wijzen
De heilige familie
Blazoen van de rederijkerskamer "De Violieren"
Johannes de Doper predikt voor het volk
Bezoek van Minerva aan de Muzen
Diana en Acteon