Erasmus de Bie, De Meir, Rockoxhuis, Antwerpen.

SPECIALISATIES: Architectuur

Een van de 17e-eewse specialismen is de architectuurschilderkunst. Het genre ontstaat onder invloed van de architectuurtraktaten van Hans Vredeman de Vries (1527-1607). Zijn modelboeken worden over heel Noord-Europa verspreid en inspireren kunstenaars omwille van de voorstelling van interieurs van renaissancistische paleizen aan de hand van een geavanceerd gebruik van de mathematische perspectief.

Dergelijke verworvenheden brengen kunstenaars als Hendrik van Steenwijck II (1580-1649) en Pieter Neeffs I (Circa 1578-na 1656) in de praktijk met geschilderde kerkinterieurs die populair zijn in het 17e-eeuwse Antwerpen. Neeffs vervaardigt vele variaties op het interieur van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

Ook stadsgezichten kennen, omwille van de cartografische traditie, succes in Antwerpen. De stad figureert, met haar typische skyline en ligging aan de Schelde, in verschillende schilderijen. Ook elders in de Zuidelijke Nederlanden is er vraag naar stadsgezichten die op topografisch vlak behoorlijk accuraat zijn en daardoor een documentaire waarde hebben.


Matthias Depoorter