Blazoen van de rederijkerskamer "De Violieren" - Hendrick van Balen I - 1618

Blazoen van de rederijkerskamer "De Violieren"

Kunstenaar: 
Hendrick van Balen I
Kunstenaar: 
Sebastiaan Vrancx
Kunstenaar: 
Jan Brueghel II
Kunstenaar: 
Frans Francken II
Datering: 
1618
Materiaal: 
olieverf op paneel
Afmetingen: 
73.0 cm x 73.0 cm
Inventarisnummer: 
366
Museum:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Subcategory:
17de eeuw
Type:
Schilderij

In het schilderij wordt, onder vorm van een rebus, het volgende blazoendicht uitgebeeld: Apelles' scholieren, die Sint-Lucas vieren, Wilt helpen versieren den Olyftak snel, Met ons Violieren en Appolo's laurieren, Vlucht droevige manieren willich, houdt Vrede wel. Deze tekst is van de hand van Sebastiaan Vranckx, die gedurende een tijd factordichter van de Kamer was en in 1619 het Gedenkboek der Violieren aanvatte (uitg. Antw. Bibliophilen, nr. 23, 1907). De vier meesters schilderden het blazoen kosteloos in 1618 en in het zelfde jaar nog behaalde de Kamer er een eerse prijs mee in een door de Olijftak uitgeschreven wedstrijd voor Rederijkerskamers. De figuren van de rebus zijn deels van Francken, deels van Van Balen. De dieren zijn van Vranckx, terwijl de versierde rand, waarin de kernspreuk: WT IONSTEN VERSAEMT, van de hand van Breugel is. Vergelijkbaar met het blazoendicht waarmee de Violieren in 1620 te Mechelen de prijs van Pioene verwierven (uitg. Schatkist der Philosophen ende Poeten, Mechelen, 1621; zie ook: V.d.Branden, Antw. Schilderssch., p. 473). Eveneens goed vergelijkbaar met ons werk is een ander blazoen, met ondertekst, van de hand van S. Vranckx in het Gedenkboek der Violieren (1619) (afb. in Cat. Mus. Antw., 1921, p. 20).