Jan van den Hoecke

Jan van den Hoecke is een Antwerpse schilder, tekenaar en ontwerper van wandtapijten. Mogelijk krijgt hij zijn eerste lessen van zijn vader Caspar van der Hoecke II (1595-1648). In het begin van zijn carrière is van den Hoecke een leerling van Peter Paul Rubens (1577-1640). Stilistisch is hij verwant met de grootmeester. Van den Hoecke zal de verworvenheden van de kunst van Rubens verbinden met het zeventiende-eeuwse Italiaanse classicisme.

Men neemt aan dat de schilder de antieken in Italië bestudeert. Hij wordt er ook door verschillende contemporaine kunstenaars beïnvloed. Belangrijk is in dit verband de invloed van Guido Reni (1575-1642) met zijn geïdealiseerde figuren. Van den Hoecke is de hofschilder van gouverneur Leopold Wilhelm (1614-1662) die hem kopieën naar het werk van Reni laat vervaardigen. Ook de oeuvres van Domenichino (1581-1641), Nicolas Poussin (1594-1665) en Andrea Sacchi (1599-1661) zijn een inspiratiebron voor de Antwerpenaar.
Zijn belangrijkste en omvangrijkste opdracht is het ontwerp van een serie van 12 wandtapijten voor Leopold-Wilhelm omstreeks 1650. Van den Hoecke krijgt de hulp van andere kunstenaars die bepaalde figuren en stillevenmotieven voor hun rekening nemen.

Op het laatste van zijn carrière wordt van den Hoecke beïnvloed door Anthony van Dyck (1599-1641), wat blijkt uit een werk als Heilige Franciscus van Assisi aanbidt het kind Jezus (KMSKA, Antwerpen).

Juli 1611

Jan van den Hoecke wordt geboren in Antwerpen.

Circa 1630

De kunstenaar werkt samen met Peter Paul Rubens.

1635

Van den Hoecke werkt samen met zijn vader en andere kunstenaars aan de decoraties van de Blijde Intrede van kardinaal-infant Ferdinand (1609-1641) (Pompa Introitus Ferdinandi) in Antwerpen, naar ontwerpen van Rubens.

Circa 1637-1644

Van den Hoecke verblijft op het Italisch schiereiland. In 1644 wordt de kunstenaar lid van de selecte club Virtuosi al Pantheon.

1644-1647

De kunstenaar houdt zich op in Wenen en werkt voor het Habsburgse hof.

1647-1650

Van den Hoecke keert terug naar de Zuidelijke Nederlanden. Hij wordt hofschilder van aartshertog Leopold Wilhelm, gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden en maakt meerdere portretten van zijn broodheer.

Circa 1650

Voor gouverneur Leopold Wilhelm ontwerpt van den Hoecke de kartons voor een serie van 12 wandtapijten rond het motief van de vanitas. Meerdere kunstenaars werken aan de serie. (Zie bijvoorbeeld het karton voor de maanden maart en april, Kunsthistorisches Museum, Wenen)

1651

Jan van den Hoecke sterft in Antwerpen.

Matthias Depoorter